Сърдечни и искрени думи от поздравителните адреси за 25-годишнината на АИКБ

Тази година отбелязваме четвърт век от основаването на нашата Асоциация. За нас това е едно много емоционално събитие, защото зад него стои изпълнената със съдържание и динамика многогодишна история на най-представителната на национално равнище работодателска организация, обединяваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 хиляди компании в България – утвърден говорител и последователен защитник на реалния производствен сектор.

АИКБ не спира да работи за индустрията, за производителите, за малките и средните предприятия, за публичните дружества и компаниите, предоставящи услуги от общ интерес, и е единственият социален партньор в страната, защитаващ техните позиции.

Ние успешно служим на обществото, защото за негово добро е индустрията да работи, икономиката да се развива, да има висока заетост и квалифицирани кадри, българите да се реализират в България, да се инвестира в предприятия, за да имаме по-висока производителност, здравословни и безопасни условия на труд, по-високи доходи, чиста околна среда… Постоянно нарастващото доверие на предприемачите към АИКБ, в това число на микро, малките и средните предприятия, членуващи в Асоциацията, е индикатор, че заедно се движим в правилна посока.

Заедно можем повече – всеки от нас го знае, повтаряме си го често, но е особено радостно да ти го припомнят сърдечните, искрени думи от поздравителните адреси, които получихме до този момент.

Може да ги разгледате ТУК.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top