Организациите на бизнеса обсъдиха с вицепремиера Корнелия Нинова спешни компенсации за цената на електроенергията

Национално представителните организации на работодателите – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ обсъдиха с вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова спешни компенсации за цената на електроенергията за месеците декември 2021 – март 2022. За работодателските организации подкрепата трябва да е в размер на 75% от разликата между прогнозната цена на КЕВР и цената на борсата.

Петте организации бяха единодушни, че не бива да бъде поставян таван на компенсациите, тъй като цената на електроенергията е непредсказуема и има вероятност през януари на европейските пазари да достигне нива от над 600 евро за мегават час. АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ обаче считат, че е задължително да се въведе долен праг от 150 лв., за да се избегне свръхкомпенсиране при някои предприятия.

Photo1

Като основни източници на финансиране за компенсациите бяха посочени извънредните приходи от ДДС в бюджета, излишъка на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. За представителите на бизнеса компенсирането на безпрецедентно високите цени на електроенергията в България е най-важната и спешна задача пред правителството и очакват решение за нея да бъде дадено още тази седмица.

Работодателските организации бяха категорични, че Европейската комисия е дала възможност всяка държава-членка да изработи и прилага собствен механизъм за компенсации.  В България на пазара „Ден напред“  за 21 декември за мегаватчас е  669,61 лв., при прогнозна пазарна цена, (според която е определена цената за бита) от 119 лв. Според изчисленията на работодателските организации при тези цени свръхпечалбата на АЕЦ „Козлодуй“ само за месец декември ще е в размер на над 400 млн. лв. Добрата новина за страната ни е, че тези надвзети от предприятията суми остават в у нас и с тях може и трябва да се компенсират 630–те хиляди потребители на свободния пазар.

По думите на Корнелия Нинова до дни ще бъде обявен компенсаторен механизъм за подпомагане на бизнеса и енергийните дружества. Тя заяви, че е привърженик на мораториума, защото така се предпазват домакинствата и семействата, но той трябва да върви заедно с компенсаторни мерки за бизнеса и доставчиците на услуги от общ интерес – електроразпределителни дружества, топлофикации и „В и К“ дружества. Министърът на икономиката и индустрията беше категорична, че не само мерките са важни, но и бързината, с която ще се прилагат.

По време на срещата с работодателските организации са обсъдени още продължаването на антикризисните мерки през 2022 г. за пострадалите сектори с ограничения в работата, възстановяването на работата на Националния икономически съвет, препоръки към Бюджет 2022, намаляването на административната тежест, за което представителите на бизнеса са внесли 200 предложения за отпадане или промени в подзаконови нормативни актове, финансирането и подкрепата за инвестиции  на микро, малките и средни предприятия.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top