Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на 2-ро място по размер на икономически загуби за обществото

Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на 2-ро място по размер на икономически загуби за обществото. Сумарно в някои страни на ЕС тези загуби достигат до 2% от БВП. Според статистика от последните години всеки четвърти работник, или около 120 млн. души, в ЕС страда от хронични мускулно-скелетни увреждания. Това стана ясно по време на проведената вчера национална конференция „Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и рехабилитацията“, която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Центъра за превенция на здравето. Във фокуса на дискусията бяха въпроси относно диагностиката и рехабилитацията на професионално обусловените мускулно-скелетни увреждания (МСУ), както и добри практики, показали резултатност.

„Като най-представителната работодателска организация Асоциацията на индустриалния капитал съзнава своята най-голяма отговорност, а именно опазването на здравето и живота на работниците. Затова насърчаваме членовете си непрестанно да обогатяват практиките по превенция на здравето и безопасността на работниците. Мускулно-скелетните увреждания могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, включващ подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, обучение и реализиране на програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев при откриването на конференцията.

Като най-застрашени от проява на мускулно-скелетни увреждания бяха посочени нискоквалифицираните работници и възрастните служители. Статистическите данни показват още, че по-често жените страдат от подобни увреждания. Проявленията на МСУ се срещат най-често в секторите „Селско стопанство“, „Строителство“, „Преработваща промишленост“, „Транспорт“, „Социални дейности“, както и н ИТ и финансовия сектор, заради липсата на достатъчно движение по време на работния процес.

По думите на изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова през последната година агенцията е извършила редица проверки, свързани с безопасните и здравословния условия на труд на предприятия от строителния и хранително-вкусовия сектор. Те са показали, че 2/3 от работодателите са изготвили оценки за предотвратяване на рискове за възникване на мускулно-скелетни увреждания на служителите.

Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат внимание на симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се проявяват с навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и кръста, следвани от тези в ръцете и рамената. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите посочиха, че трябва всеки човек да следи симптоми като болка, оточност, повишена чувствителност и изтръпване.

За повече информация, разгледайте Практическо ръководство: „Превенция на мускулно-скелетните увреждания при работа. Скрининг за ранно идентифициране“.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top