Бизнес съветът към ОИСР създава мрежа за присъединяване между работодателските организации в държавите-кандидати за членство

Бизнес съветът (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще създаде контактна „мрежа за присъединяване“ между работодателските организации в държавите, кандидати за членство. Предложението е направено от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), а целта му е да даде възможност на Бразилия, България, Хърватия, Перу и Румъния да обменят добри практики, опит и дискусии по различни теми.

„По време на последната онлайн среща между ОИСР и BIAC обсъдихме и възможността за организиране на специални мисии в държавите, които в края на януари 2022 г. получиха покани за присъединяване. За АОБР е важно в страната ни да се проведе кампания по разясняване на процеса по присъединяване на България към ОИСР, както и какви са възможностите за принос на всички заинтересовани страни“, заяви инж. Стефан Чайков, представител на АОБР в Бизнес съвета на една от най-престижните икономически организации в света.

Графикът, който ОИСР е определила, предвижда основните действия по Пътната карта за присъединяване на държавите, кандидати за членство, да се проведат в периода 2023-2026 г. Процесът за всяка държава-кандидат е различен. Той включва строги и задълбочени оценки от повече от 20 технически комитета в широк набор от области. Тези прегледи оценяват и сравняват съответствието между политиките и практиките на всяка страна с тези на ОИСР, като при част от тях се изискват и законодателни промени, така че страната да отговаря на най-високите стандарти и практики.

Членството на България в ОИСР, наред с приемането на страната ни в Еврозоната и Шенген, е сред най-важните приоритети за Асоциация на организациите на български работодатели.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top