Малките и средни предприятия се нуждаят от гъвкавост за постигане на целите на зеления преход

Малките и средни предприятия са най-големият работодател в България, но се нуждаят от гъвкавост за постигане на целите на зеления преход. Необходима е всеобхватна програма за прехода към въглеродно неутрална икономика, облекчаване на регулаторната среда, достъпа до финансиране и иновациите. Около тази теза се обединиха участниците във форума на високо равнище „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, който се организира от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

„Малкият бизнес е най-големият работодател в България, като на него се падат над три четвърти от работните места и над две трети от брутната добавена стойност, създавана в България. В същото време малките и средните предприятия не са напълно наясно с последиците от конкретните политики и изисквания в областта на климата и околната среда, нито с това как да се приспособят към тях, защото не разполагат с необходимия административен капацитет. Проблемът става все по-тежък, заради бързата промяна на законодателството, административните актове, финансовите изисквания, високите разходи, а като цяло и на средата. За да се запази като основа малкият бизнес са необходими широкообхватни и целенасочени мерки за прехода към устойчивост“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Той не подмина и факта, че малкият и среден бизнес се бори, както с последиците и от пандемията от коронавируса, и от войната в Украйна довели до високите цени на електроенергията и на природния газ, недостига на доставки на редица суровини, материали и продукти. По думите му е нужно да се предостави подходяща гъвкавост в графиците за изпълнение на целите на Зеления пакт, без да се ревизират крайните цели и крайните срокове.

Преходът към зелена икономика е предизвикателство като цяло за икономиката, но в частност и за малките, микропредприятията, за свободните професии. Това заяви от своя страна Ален Койор, председател на секция „Единен пазар, потребление и производство“ (INT) в ЕИСК, в онлайн приветствието си към участниците във форума.

Той посъветва промените в законодателството да се правят така, че малките фирми да могат лесно да прилагат изменените законодателни актове.

Според него енергийния преход е ключово предизвикателство за малкия и среден бизнес. Като посочи, че заради войната в Украйна ситуацията със суровините е критична, има ръст на цените на енергоизточниците и ЕС трябва да даде ясен отпор на тези предизвикателства. По думите му дигиталният подход е добър начин за внедряване на регионално ниво.

По време на форума министърът на иновациите и растежа Александър Пулев заяви, че българската икономика е най-енергоинтензивна, но има пари за подкрепа на малките и средни предприятия за иновации. По думите му средствата за иновации и за „Зелен преход“ вървят по три канала. Първият е Националният план за възстановяване и устойчивост, който вече работи и е отворен. По него фирмите ще получат 520 млн. лева за проекти със „зелен етикет“. 200 млн. лева от тези средства ще стигнат до бизнеса още през тази година, увери министър Пулев. Фокусът тук са проекти за ВЕИ централи на малки и средни фирми. Останалите 320 мн. лева ще са за гаранционни финансови инструменти и за проекти за кръгова икономика.

Вторият канал е програмата „Конкурентоспособност и иновации“ с ресурс от 1 милиард лева. Програмата е с общ бюджет 3 милиарда лева, като тук има основно направление в зеления преход за решаване на предизвикателства като енергийна ефективност, въвеждане на ВЕИ и на кръгова икономика.

Третият канал е програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, чийто бюджет е 2 млрд. лева. При нея ще се търси съдействие между фирмите и научноизследователската общност.

„Малкият и среден бизнес отговаря за над 90 процента от производството и над 50 процента от заетите хора в света. Цифрите биха били и по-високи, ако включим неформалните малки и средни предприятия“, заяви Цъюн Жу, управляващ директор, Дирекция за техническо сътрудничество и устойчиво индустриално развитие към Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO).

По думите му в бъдеще ще има нужда от още повече заетост и секторът на МСП ще става все по-важен и то в развиващите се страни. Малкият бизнес е по-податлив на различни сътресения и намира по-трудно финансиране. UNIDO насърчава инвестиции и за повишаване ефективността на фирмите, за да имат те по-добра принадена стойност. Стремежът на организацията е да подкрепя малките и средни фирми до международните пазари. Целта ни е чрез иновации да предлагаме подкрепа за „чистите“ предприятия, тази практика се предлага в над 50 държави по света, каза още Жу.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева също определи като ключова ролята на малките и средните предприятия за осъществяване зеления преход и насочването на икономиката към модела на кръгова икономика. По думите ѝ, в средата на октомври предстои да бъде предложен на заседание на правителството проект на стратегия и план за действие към прехода към кръгова икономика на България – 2022-2027 г.

Двата документа са насочени към оценка и въвеждане на стимули за по-ефективно използване на природните ресурси, подкрепа на предприятия във финансиране на разходи за преминаване към нови модели и екодизайн на продуктите, както и анализ на възможностите за повишаване на изискванията за задължително съдържание на рециклирани материали в определени продуктови групи. Необходимо е премахване на бариерите приемането на зелени и кръгови бизнес модели, посочи заместник-министъра.

Бизнесът трябва да интегрира моделите на кръгова икономика, да бъде по-ресурсно ефективен и в по-висока степен да подпомага опазването на околната среда, отбеляза пред участниците във форума и заместник-министъра на икономиката Димитър Данчев.

Затова обаче са необходими политики в подкрепа на бизнеса и специално на малките и средни предприятия, уточни той. Според него политиката на икономическото министерство е напълно в синхрон с европейската. Той уточни, че вече е разработена Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия с хоризонт до 2027 г. Стратегическите цели са насочени към повишаване на конкурентоспособността, специализацията на този тип компании, високотехнологичните производства.

Форумът протече в три панела. Това са „Международни и европейски пътища към успешен зелен преход на МСП“, „Предизвикателства пред климатичния преход за МСП в настоящата геополитическа криза – добри практики и решения“ и „МСП и новите технологии – поглед от света, Европейския съюз и България?“.

Сред участниците бяха представители на служебния кабинет, Европейския парламент, Европейската комисия, Организацията за икономическото сътрудничество и развитие (ОИСР), бизнес организацията на ООН (UNIDO), Европейската инвестиционна банка, Българска банка за развитие, представители на синдикални организации и др.

Основна цел на събитието бе да се съсредоточи върху актуални въпроси като възможните пътища за подпомагане на малките и средни предприятия в прехода към климатична неутралност, съчетавайки го с възможностите, предлагани от цифровизацията и обезпечаването на настоящите геополитически рискове.

Това е първото от трите събития като останалите ще се проведат до края на 2022 г. в Брюксел и Париж.

Пълен видеозапис от съвместния форум на INT секцията на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на тема: „МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход“, проведен на 26 септември 2022 г. от 13.00 до 18.00 ч. в „София Хотел Балкан“ може да видите ТУК.


Приложения:

  1. Презентация – Александър Пулев, министър на икономиката и растежа;
  2. Презентация – Хуберт Котони, директор на Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ);
  3. Презентация – Калин Маринов, Министерство на иновациите и растежа;
  4. Презентация – Анка Шопова, директор „Връзки с обществеността“ в „Дънди Прешъс Металс“;
  5. Презентация – Гълъбин Гълъбов, председател и изпълнителен член на УС на Българска агенция за експортно застраховане;
  6. Презентация – Мариана Итева, регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД;
  7. Снимки от събитието.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top