ХIII-то поредно издание на конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2022 г.

Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” има удоволствието да обяви началото на Тринадесетото издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики в България – “Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2022 година. Конкурсът се провежда с любезната подкрепа на ИА “Главна инспекция по труда” – София.

В тази връзка организаторите отправят официална покана към всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, да участват в конкурса за определяне на тазгодишните носители на “Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2022 г.

Основна цел на инициативата е да бъдат отличени примерите за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

Право на участие в конкурса „ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ имат всички предприятия, регистрирани и опериращи на територията на Република България, независимо от икономическата дейност, която извършват и отговарящи на условията за съответната категория, за която кандидатстват. За целта те следва да попълнят и изпратят в определения за това срок, всички документи за участие по предварително одобрен образец.

Победителите във всяка една от категориите ще се оценяват и определят от специално сформирана за целта комисия, включваща представители на:

  • ИА „Главна инспекция по труда“;
  • Организации на работодателите;
  • Организации на работниците;
  • Специалистите по БЗР към предприятията, отличени с първо място в съответната категория в предходното издание на конкурса;
  • Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

Класирането се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в заявлението за кандидатстване и представените по преценка на съответният кандидат допълнителни материали (вкл. снимки, илюстрации, графики, диаграми, презентации, видеа и т.н.). Възможно е при необходимост да бъде организирана и среща с представители на предприятието или посещение на място от Дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение.

Информацията за конкурса и правилата за участие са публикувани на сайта на организацията: https://profil.fcbzr.org

Крайният срок за подаване на документи и заявление за участие е 27.01.2023 г. (петък) до 17:00 часа. Правилата за участие можете да намерите и на този линк.

За въпроси и допълнителна информация – office@fcbzr.org или на телефон: 0888 601 009.


За организаторите:

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, чрез обединяване и подкрепяне дейността на специалистите по безопасност и здраве в изградените клубове в страната, има за цел:

  • Да работи за издигане престижа на професията „специалист по безопасност и здраве при работа“;
  • Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа;
  • Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top