Въздействие от въвеждане на еврото върху МСП: Анкета на Министерството на икономиката и индустрията

Министерството на икономиката и индустрията започна анкета за готовността на малките и средни предприятия (МСП) за въвеждане на еврото и за очакваните въздействия от прехода към евро върху тях. До 16 декември в сайта на институцията се провежда онлайн допитване по темата, което се разпространява също чрез множество обществени и браншови организации.

Резултатите от анкетата ще помогнат на компетентните органи и на специализираната администрация да идентифицира проблемите в процеса на преминаване от едната към другата валута от позицията на компаниите. Ще бъдат отчетени и очакваните ползи от приемането на единната европейска валута.

Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очаквани разходи, свързани с адаптиране на фискалните устройства и промяна на счетоводния софтуер. Информация се събира и за нуждите от обучение на персонала, както и за други възможни предизвикателства пред предприятията в процеса на пренагласа. Мненията и оценките ще бъдат използвани при планиране на стратегически документи и ще се взимат предвид при подготовка на законодателни промени.

Анкетата, която се състои от само 12 кратки въпроса, е вече публикувана на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията на следния линк. Малкото време, което бихте отделили за нейното попълване, ще е от съществено значение за отчитане на гласа на българския малък и среден бизнес. Анкетиращите от Министерството на икономиката и индустрията ще са Ви благодарни, ако споделите линка към допитването и сред професионалните си контакти.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top