Виолин Ненов е новият председател на Българска браншова камара машиностроене

Виолин Ненов (на снимката горе) е новият председател на Българска браншова камара машиностроене (ББКМ). На 17 ноември 2022 г. бе проведено Общо отчетно-изборно събрание, което определи новите Управителен и Контролен съвет на камарата.

В Управителния съвет, който се състои от 13 души, влизат: Виолин Ненов, Владимир Попов, Галина Тончева, Георги Вълков, Георги Петров, Димитър Върбанов, Жанет Попова, Иван Даскалов, Красимира Петрова, Марияна Печеян, Росана Георгиева, Христо Илиев и Юлиян Стръмски.

Управителният съвет избра за председател на камарата Виолин Ненов.

Доскорошният председател на ББКМ, инж. Илия Келешев, бе удостоен с най-голямото отличие на Асоциация на индустриалния капитал в България – плакет и грамота за изключителен принос в развитието на българската машиностроителна индустрия.

Българска браншова камара машиностроене е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на компаниите от сектора. Създадена е през есента на 1991 г. В нея членуват около 300 фирми от всички сектори на машиностроенето, които произвеждат около 70% от машиностроителната продукция на страната. Камарата е член на АИКБ.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top