Ръководството на АИКБ проведе работна среща с Главния прокурор на Република България

Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе работна среща с Главния прокурор на Република България Иван Гешев. В нея участваха Бертман Ролман, член на Националния съвет на АИКБ, Добрин Иванов, изпълнителен директор, и Николай Узунов от дружество, членуващо в асоциацията.

От страна на прокуратурата участваха заместник главните прокурори Даниела Машева и Красимира Филипова, и говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Проведената среща бе в изпълнение на Меморандум за разбирателство и сътрудничество, подписан между Прокуратурата на Република България и АИКБ на 12 април 2021 г. Документът предвижда взаимодействие при разработването и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушенията на нормативните правила във всички области на стопанството.

По време на срещата бяха отбелязани ползотворното сътрудничество между прокуратурата и асоциацията, както и експертният потенциал на АИКБ в помощ на разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания - капиталови и/или енергийни пазари, киберпрестъпления, изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци, злоупотреби със социално-осигурителната система на България и др.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top