Възможности за установяване на бизнес - партньорства с унгарски и с други европейски фирми/компании

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) уведомява за потвърден интерес от страна на унгарски фирми/браншове и фирми/компании от други европейски държави за установяване на трайни бизнес - партньорства с български фирми и компании, които желаят да осъществяват търговско-икономически обмен и сътрудничество в области, свързани с възобновяемите източници на енергия, производството на мебели, жилищно-енергийно ефективното строителство, производството на метални конструкции за индустриално строителство и други икономически области на интерес.

В настоящия файл можете да откриете по-детайлна информация за самите компании, както на тези от унгарска страна, така и на тези от другите европейски  държави по сектори/браншове, както и техни контакти и интернет портали.

Молим Ви при проявен интерес за бизнес сътрудничество в съответната икономическа област с някоя от посочените във файла фирми - да уведомите секретариата на АИКБ за оказване на съдействие на следните имейл адреси: office@bica-bg.org и h.hristov@bica-bg.org.

Екипът на АИКБ остава на Ваше разположение при необходимост и допълнително възникнали въпроси!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top