PLANET BUDAPEST 2023 - ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА УСТОЙЧИВОСТТА

Събитието ще представи най-новите решения в областта на устойчивата „зелена икономика“


Planet Budapest 2023 Sustainability Expo е форум, който ще се проведе в периода 25.09.2023 – 01.10.2023 год. в Будапеща, Унгария. Събитието ще представи най-новите решения в областта на устойчивата „зелена икономика“ чрез един цялостен иновативен подход, постигнат от водещи унгарски компании, стартъпи, образователни институции, професионални асоциации и държавни агенции, които активно провеждат политики в тази област.

Тази година събитието ще постави специален акцент върху продоволствената сигурност, както в Европа, така и по целия свят във връзка с устойчивостта на храните и хранителните вериги на доставка.

СЪБИТИЕТО Е ЕДНА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ДА:

  • открият най-новите иновативни бизнес решения чрез взаимодействие с представените на форума над 120 изложители;
  • се срещнат с най-изявените унгарски лидери в областта на климата и климатичните промени;
  • успеят да обсъдят формите на устойчивост с множество международни иновативни компании и предприемачи;
  • участват в множество научни, образователни и информационни дейности и работилници;
  • провеждат значими срещи по темите на устойчивостта в специално обособени пространства;

Planet Budapest 2023 е интерактивно интегрирано събитие, състоящо се от три основни стълба:

01. Секцията - Planet Expo предоставя изключителната възможност за бизнеса и институциите да обменят опит в областта на устойчивите решения и да представят базисните си дейности за правене на един по-устойчив бизнес.

02. Секцията - Your Planet се базира на придобит вече опит и отразява изградената новаторска гледна точка по отношение на устойчивостта. Това пространство привлича десетки хиляди хора, които стават част от този иновативен сектор на територията на изложението.

03. Секцията - Heroes of the Future е интерактивно преживяване за малките посетители, където те могат да изживеят едно пътешествие, изпълнено с приключения във времето и пространството, фокусирайки се върху устойчивостта сред зрелищната обстановка на това пространство, наподобяваща филмова площадка.

Входът за Planet Budapest 2023 е безплатен!

Кратък преглед на предисторията на събитието: Будапеща се е превърнала в своеобразен център на устойчивото мислене от вече повече от десетилетие. The Budapest Water Summits в своите издания през 2013, 2016 и 2019 събраха на едно място множество световни политически лидери, ангажирани по въпросите на климата, както и  лица, от които зависи вземането на важни икономически и научни решения. Тези форуми успяха да привлекат и много иновативни компании, които се опитват да намерят реални решения на проблемите, свързани с недостига на вода по целия свят. Този успешен опит бе надграден чрез провеждането през 2021 год. на Planet Budapest 2021 Sustainability Expo And Summit, който продължи темата за устойчивостта и я надгради, а форумът тогава се проведе през месец декември. Събитието успя да осигури едно мащабно и изпълнено със съдържание изживяване за своите посетители. Planet Budapest 2021 предложи иновативни и прагматични решения по отношение на предизвикателствата на устойчивото развитие, като представи най-добрите решения на екологичната индустрия в Централна Европа. Именно, всички тези, изброени по-горе форуми са едно своеобразно наследство, върху което Planet Budapest 2023 се основава и успешно надгражда вече утвърдилите се традиции в областта на усточивостта и иновативните екологични решения.

Можете да разгледате брошурата на форума за 2023 год. тук!

За повече информация за събитието и възможностите за участие в него, моля използвайте този линк: https://planetbudapest.hu/en/expo

При проявен интерес към форума Planet Budapest 2023 Ви молим да се свържете със секретариата на АИКБ за повече информация и съдействие на следните имейл адреси: h.hristov@bica-bg.org и/или office@bica-bg.org!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top