Изложение - трудова борса с практическа насоченост „Кариерен форум 4D – избирам българското!“ на 24 и 25 ноември 2023 г. със свободен достъп, отворено за всички

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е съорганизатор на събитието


Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюз „Произведено в България“ и Бизнес център - България  подготвят една нова проява от тази година за професионалисти и заинтересовани като се приканват фирми - големи, средни и малки от различни браншове и от цялата страна, държавни и общински администрации; агенции за управление на персонала; културни и социални институции; образователни центрове;  хотели и ресторанти; туристически и спа центрове да вземат участие в

Кариерен форум 4D – Избирам българското!

Защото в началото е информацията, опознаването и  сближаване на позициите!
Не е тайна, че фирмите трудно намират подходящ персонал, а същевременно хиляди търсят работа; не е тайна, че  младежите се лутат в началото на кариерата си като съществува голям дисбаланс между очакванията и реалността. Не е тайна, че младежите тръгват за чужбина без да знаят какво им се предлага тук.
Ето защо се насочихме към идеята е за една директна и прагматична среща, в която да  се включат работодатели и търсещи работа – заети, безработни, начинаещи  или свободни кадри; да се привлекат и студенти от всички ВУЗ и колежи, абсолвенти и абитуриенти от техникуми и гимназии -  потенциални работници и служители ; да се потърсят  квалифицирани специалисти, търсещи нов ангажимент и поле за изява. Среща със свободен достъп и отворена за всички!
От своя страна, фирмите ще представят свободните работни места, условия за работа и ниво на заплащане, бонуси и застраховки и др. Ще изложат изискванията и необходимия образователен ценз за различните позиции, ще предложат достъп до  подготвителни курсове и стажове за начинаещи, професионално обучение и степени на  потенциална кариера.
Контактите между работодатели и търсещи занятие са винаги от полза и за двете страни! Защото трябва да предложим на младежите конкретни насоки за включване в трудовия процес и перспективи за развитие. За да може по-концентрирано, целенасочено и на едно място да се съберат двете страни – без бариери, условности и шефове!
За да избират информирано!
Защо 4D?
Двудневно ИЗЛОЖЕНИЕ - ТРУДОВА БОРСА, с практическа насоченост, което да обхваща  един работен и един неработен ден, за да се включат различни кандидати - учащи, безработни, висококвалифицирани специалисти, търсещи по-добра реализация. Време за проучване.
достъпно,
директно и достоверно
плюс дигитализация на проекта.
Данните ще бъдат събрани в електронен формат и ще бъдат достъпни на участвалите безплатно. Ще се публикуват резюмета от беседите и лекциите, съвети към кандидатите, графици на бъдещата дейност, СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА.

За работодателите форумът също е полезен, за да подобрят офертите си спрямо очакванията на новото поколение; да обменят опит с колегите си, да се презентират на трудовия пазар! Да наберат подходящи кандидатури!

ВАЖНО: ЧЕТИРИ ПРЕДИМСТВА: безплатно за посетителите и при добри условия за участниците,  в центъра на София. В навечерието на следващата година и новите планове!                        
Препоръчителни области:
 

ПРОИЗВОДСТВО

ЕНЕРГЕТИКА И МИННО ДЕЛО

ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕРНА И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ, ТУРИЗЪМ

СПА-, БАЛНЕОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ

СТРОИТЕЛСТВО

БАНКИ, ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВКИ

КОЛ ЦЕНТРОВЕ И БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ПЕЧАТ И РЕКЛАМА

ПРЕВОДИ И ЮРИДИЧЕСКА ЗОНА

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ И СЧЕТОВОДСТВО

ФИРМИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

И ОЩЕ.........,

Срок за включване: 1 ноември 2023 г.
Как да се включите във форума? Лесно и бързо.

Необходимо е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ www.karierenforum.eu

- да попълните заявката  с вашите данни и кратка презентация;

- да я изпратите по имейл: karierenforum@gmail.com или office@karierenforum.eu

- да изберете щанд и място  в залата от свободните към момента,

- да уточните оборудването с наш организатор на телефон 0885033060, 0887545168,

- да платите аванс по издадена проформа фактура от нашето счетоводство.

За членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България се предлага отстъпка до 30 септември с КОД  АИКБ09 на посочени в заявката за участие цени!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top