Значителен брой компании вече подписаха споразумението на ЕК за климата и енергията

АИКБ е активен партньор на инициативата


Голям брой компании вече подписаха споразумението на дружествата за климата и енергията (CCCE). С присъединяването си към инициативата на Европейската комисия те се ангажират да намалят въглеродните си емисии и така да сформират общност от екологично ориентирани предприятия в ЕС. Асоциация на индустриалния капитал в България е активен партньор на инициативата.

Компаниите, подписали Споразумението, могат да получат широк спектър от безплатни услуги, сред които индивидуална техническа помощ, насоки и подкрепа за постигане на целите им в областта на климата. В допълнение предприятията ще бъдат отличавани с бронзов, сребърен или златен печат в зависимост от постигнатата степен на декарбонизация.

"Не може да има въглеродна неутралност без участието на малките и средни предприятия. Споразумението на дружествата е важен инструмент за насърчаване и подкрепа на компаниите в ЕС, особено на по-малките, да предприемат действия за декарбонизация и намаляване на разходите за енергия", казва Карън Клементс, Координатор на проекта CCCE.

Заявленията за присъединяване към Споразумението са отворени за попълване на уебсайта на инициативата - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Covenant-of-Companies-pledging-form. Участие в инициативата на ЕК може да вземе всяка европейска компания, независимо от големината и сектора, в който оперира. Всички услуги и необходимата техническа помощ за проектите ще се предоставят на английски език, като единствено предприятията от България, Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Литва, Румъния и Испания ще могат да ги ползват на националния си език.

Обща информация за инициативата

Споразумението на дружествата е пилотна инициатива за насърчаване и подкрепа на компаниите да увеличат приноса си за преход към чиста енергия, пестене на енергия и свързаните с тях цели в областта на климата, както е посочено в Европейския зелен пакт. Инициативата има за цел да предостави практически, поетапни насоки и техническа помощ на европейските дружества, като им помогне да предприемат конкретни действия, водещи до декарбонизация на техния бизнес. В момента инициативата е в своята пилотна фаза, която ще продължи две години.

За повече информация може да се обръщате към секретариата на АИКБ на следните имейл адреси: h.hristov@bica-bg.org и/или office@bica-bg.org.

За повече информация за инициативата на ЕК може да разгледате проектната презентация!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top