Позиция във връзка с протестите на предприятията относно Териториалния план за справедлив преход

В Стара Загора се проведе протест във връзка с Териториалния план за справедлив преход, който бе внесен за гласуване в МС. 
Старозагорският бизнес сподели притесненията си за развитието на региона и поиска ясни и прозрачни критерии, които да гарантират запазването на работните места или тяхната успешна трансформация, стабилността на енергийната система при нейната предстояща декарбонизация, и ясно дефинирани бъдещи инвестиции, осигуряващи устойчиво развитие и просперитет. 
АИКБ подкрепя исканията на предприятията от региона и вярва, че чрез повишаване на информираността и прозрачността ще се даде възможност на повече участници да подават проектите си и в честна конкуренция да се избират и подкрепят най-добрите от тях.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top