АИКБ и Министерство на иновациите и растежа обсъдиха предстоящите възможности за бизнеса по европейските програми и ПВУ


Членовете на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов обсъдиха предстоящите възможности по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация и Националния план за възстановяване и устойчивост.

До края на годината от министерството планират стартиране на три програми на обща стойност над 540 млн. лв. Първата, която се очаква да бъде пусната още през октомври програмата „Внедряване на иновации в предприятията“ с общо бюджет от 300 млн. лв.

През ноември старт ще бъде даден на „Разработване на иновации в предприятията“. По нея ще се финансират разходи за възнаграждения на научен персонал или външни изпълнители, които ще разработват иновации. Ресурсът по нея е 127 млн. лв.

И третата програма, която ще бъде отворена за кандидатстване през втората половина на декември е „Подкрепа за производствен капацитет на семейни предприятия и творчески индустрии“. Допустими дейности ще бъдат финансиране ще бъдат закупуване на машини и оборудване, създаване на онлайн магазини и др. Бюджетът и е 117 млн. лв.

Изключителен интерес у членовете на АИКБ предизвика представянето на програма за развитие на умения на висококвалифициран персонал. Тя ще дава възможност на българските предприятия не просто да обучават на специфични умения служителите си, но и да създават собствени академии за изграждане на кадри.

На срещата бяха представени още процедурата по ПВУ „Кръгова икономиката, дяловите и финансови инструменти за въвеждане на технологии в областта на Индустрия 4.0, за енергийна ефективност и кръгова икономика, както и за начално финансиране на предприемачество.

Годините от 2005 г. до 2008 г. страната ни имаше съотношение между разходите за дълготрайни материали активи към брутен вътрешен продукт в размер на 36%. През всяка една от тези години БВП е отчитал ръст от 6-7 на сто. Това са най-добрите години на България след прехода. В момента това съотношение е едва 16.5%, при средно в Централна и Източна Европа от 23%. България има най-добрата данъчна система, но поради високите цени на енергията, липсата на човешки ресурси и добра бизнес среда, насърчаването на инвестициите и увеличаването на пряката подкрепа за българските предприятия е изключително важна. Тя не е подарък, тя е тази малка капка, която може да отприщи значителни инвестиции у нас. Това, което може да направи Министерство на иновациите и растежа е по програмите, които управлява да предоставя повече пряка подкрепа за сметка на финансови инструменти“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев в началото на срещата.

Той даде пример и със САЩ, които са гласували акт за близо 400 млрд. долара за пряка подкрепа на инвестициите в страната.

МИР има ясни намерения да приоритизира работата си по отношение насърчаването и привличането на инвестиции. За целта предвиждаме десеткратно увеличение на бюджета, който в момента е с размер от 14 млн. лв. Ще подкрепяме приоритетни направления и ще стимулираме високотехнологични области с висока добавена стойност като справедлив преход и кръгова икономика, микроелектроника, изкуствен интелект и водород. Имаме намерение да инициираме дискусии по важни теми с представители на академични и работодателски организации, чрез които да генерираме информация и обосновани експертни мнения. Разчитам, че вие ще бъдете активен участник в подобни дискусии“, каза зам.-министър проф. Георги Ангелов.

По време на заседанието на Националния съвет бяха разгледани още препоръките на Асоциацията към държавния бюджет за 2024 г. Сред ключовите препоръки са запазване на данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки и без изменение на равнищата на осигурителните вноски, поддържане на нисък дял на средствата, преразпределяни от държавния бюджет, консолидиране на бюджетния дефицит и пълно балансиране на публичните финанси, както и спешна реформа в сферата на професионалното и висшето образование.

Националният съвет на АИКБ прие за член на организацията Бургаският свободен университет.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top