Уреждане на дълговете и инвестиции за модернизация са първи стъпки за решаването на проблемите на Топлофикация-София


Уреждането на дълга е първата стъпка към нормализиране на управлението на Топлофикация-София, което ще даде и възможност и да се търсят инвестиции за модернизация. По изчисления на експерти са необходими инвестиции от близо 1 млрд. евро чрез, които дружеството може да бъде печелившо, да предоставя качествена услуга на приемлива цена за обществото и да не получава огромни субсидии. Това заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев по време на среща, на която Асоциация на индустриалния капитал в България обсъди програмата за управление на София с кандидата за кмет Ваня Григорова и кандидатът за общински съветник Иван Таков.

По думите на Васил Велев е необходима актуализация на направените вече предпроектни проучвания, както и стартиране на роуд шоу със задание, на което да се поканят петте най-големи оператора за прозрачно и честно състезание.

Според Ваня Григорова това, че Топлофикация-София не е била включена в ПВУ е огромен проблем. „Ще търсим възможност за допълнително финансиране за модернизацията на дружеството. Но съм категорична, че коалицията, която представлявам няма намерение да организира търг и да отдава дружеството за управление на частна компания“, допълни тя.

Втората важна тема, която беше коментира по време на срещата бе управлението на отпадъци в Столична община. За АИКБ такса смет трябва да се определя според количеството изхвърлени отпадъци, а изграждането на RDF  инсталация е задължително, тъй като голяма част от отпадъците са суровина за създаване на енергия.

Ваня Григорова и Иван Таков подкрепиха изграждането на RDF инсталация, като акцентираха, че трябва да се даде възможност за разделно събиране на отпадъците. По този начин такса смет ще се определя на база реално изхвърлен боклук, от който ще са извадят отпадъците, които са суровина за създаване на енергия, биогаз и метангаз. По думите им тогава тежестта няма да е толкова голяма за домакинствата.

Кандидатите на местна коалиция „БСП за България“ напълно подкрепиха предложението на АИКБ за промяна на план-приема в средното образование според потребностите на пазара и обещаха, че ще положат всички усилия да насърчат професионалното и техническо образование.

Участниците в срещата се съгласиха, че не е необходимо да се увеличават местните данъци, а трябва по-ефективно и ефикасно да се разходват и инвестират.

По време на срещата бяха обсъдени още големите инфраструктурни проекти на Столична община и недостига на детски градини и ясли. Двете страни си обещаха срещите да продължат и след края на предизборната кампания.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top