Кръгла маса „Иновации при съхранението на енергия – ключ към устойчив енергиен преход“ организира АИКБ, съвместно с Технически университет - София

Събитието е на 20 ноември 2023 г. от 14.00 ч. в зала „Средец“ на хотел

На 20 ноември 2023 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съвместно с Техническия университет - София, организират кръгла маса на тема: „Иновации при съхранението на енергия – ключ към устойчив енергиен преход“, в рамките на която искаме да обсъдим реалните предизвикателства пред производството и съхранението на енергия, да намерим подходящи решения за повишаване на капацитета на България в тази област, да обсъдим различни технологии за съхранение и техните показатели и възможности за приложимост в националния контекст.

Съхранението на енергия играе решаваща роля за осигуряване на устойчив енергиен преход. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) от години работи по темата, като дава конструктивни становища и предложения по енергийната политика, водена от България. През 2022 г. ние разработихме и представихме визията си за развитие на българската електроенергетика с хоризонт до 2050 г.

АИКБ е твърдо убедена, че без съхранение на енергия е невъзможно постигането на устойчиво енергийно бъдеще. Технологиите за съхранение на енергия подобряват стабилността на мрежата, улесняват интегрирането на възобновяеми източници, оптимизират управлението на енергията, подпомагат електрификацията на наличната инфраструктура и на транспорта, повишават устойчивостта и допринасят значително за намаляване на емисиите на парникови газове. Продължаващите изследвания, разработване и внедряване на решения за съхранение на енергия са от решаващо значение за успешен и устойчив енергиен преход.

Най-учтиво Ви каним да се включите в кръглата маса. Участие в нея вече са потвърдили водещи специалисти и считаме, че Вашият принос към дискусията ще бъде особено полезен и ценен. Ще Ви очакваме на 20 ноември 2023 г., от 14.00 ч. в зала „Средец“, София Балкан Палас (бивш Шератон). Молим за потвърждение на възможността Ви за участие до 14 ноември 2023 г.

Екипът на АИКБ остава на разположение за допълнителни въпроси и уточнения, като можете да се свържете с Валентина Радева – зам. изпълнителен директор на АИКБ на адрес: v.radeva@bica-bg.org или на телефон 0884 251 809.

Разчитаме на Вашето участие!

Предварителна програма на кръглата маса може да разгледате ТУК.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top