Предстоящи кариерни борси на АИКБ в Русе и Габрово

Събитията ще срещнат работодатели и студенти във връзка с възможности за стаж и бъдеща трудова заетост в инженерните науки и  енергетиката

Бихме искали да Ви поканим да участвате в предстоящите кариерни борси, които организира Асоциация на индустриалния капитал в България. Те ще се състоят на 28.11.2023 г. в Русе и на 29.11.2023 г. в Габрово.

Целта им е да срещнат работодатели и студенти във връзка с предоставяне на възможности за стаж и бъдеща трудова заетост в областта на инженерните науки и  енергетиката. Могат да се включат фирми от различни сектори, с интерес към наемане на младежи от сферите: електротехника, машиностроене, енергетика, информационни и комуникационни технологии.

Това е чудесна възможност да представите Вашата фирма, добри практики и подходящи места за работа и стажуване, както и да проведете интервюта и да усетите нагласите на младите хора за тяхното бъдещо професионално развитие. Участието в борсите е напълно безплатно, като ще Ви бъдат осигурени щандове за разполагане на рекламни материали и място за банери.

АИКБ вече проведе успешно първата от серията борси в Техническия университет в София, в която се влючиха повече от 100 студенти.

При интерес от Ваша страна, молим да попълните и изпратите приложения формуляр за борсата, в която желаете да участвате. Повече подробности ще откриете в поканата. Няма пречка един работодател да се включи в повече от една кариерна борса.

За още информация и регистрация, разгледайте приложените документи:

  • покана за участие в кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб на Технически университет – Русе;
  • програма на събитията в Русенски университет "Ангел Кънчев";
  • регистрационен формуляр на фирми и организации за участие в кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб в Русенския университет „Ангел Кънчев“;
  • покана за участие в кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб в Технически университет – Габрово;
  • програма на събитията в Технически университет – Габрово;
  • регистрационен формуляр на фирми и организации за участие в кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб на Технически университет – Габрово.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top