АИКБ ще отбележи днес 27-та година от своето учредяване

Асоциацията на индустриалния капитал в България ще отбележи днес, 05.12.2023 г., 27 години от основаването си. Официалното честване ще започне в 18:00 ч. в Народния театър "Иван Вазов", където ще бъде представена постановката "Идеалният мъж" от Оскар Уайлд, спектакъл на Тиери Аркур.

АИКБ е най-представителната на национално равнище работодателска организация, представляваща три четвърти от икономическите дейности и над 10 000 компании, и е утвърден говорител и последователен защитник на реалния производствен сектор в България.

Асоциацията на индустриалния капитал в България не спира да работи в интерес на индустрията, на производителите, на малките и средните предприятия, на публичните дружества и компаниите, предоставящи услуги от общ интерес, и е единственият социален партньор в страната, защитаващ техните интереси. Ние успешно служим на обществото, защото в негов интерес е индустрията да работи, икономиката да се развива, да има висока заетост и квалифицирани кадри, българите да се реализират в България, да се инвестира в предприятия, за да имаме по-добра производителност, здравословни и безопасни условия на труд, по-високи доходи, конкурентни цени на енергията, чиста околна среда. Постоянно нарастващото доверие на предприемачите към Асоциацията, в това число на микро, малките и средните предприятия, членуващи в организацията, е индикатор, че заедно се движим в правилната посока.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top