Предстояща кариерна борса на АИКБ в Пловдив

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е партньор в проект “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри(ИННОТЕХ ПРО)”. Като надежден партньор по проекта АИКБ трябва да проведе и организира поредица от събития и мероприятия, съвместно със студенти и представители на работодателите. В тази връзка, АИКБ организира кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб на 13.12.2023 година от 11,00 до 14,00 часа в четвърти корпус (централна сграда) на Технически университет – София – Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25 (сградата се намира в централната градска част, между Централния площад и Сточна гара.). С настоящото писмо – покана, каним Вашата организация, при интерес, да изпрати свои представители за участие в събитията, в които ще се включат студенти, обучаващи се в областта на компютърните системи и технологии, електроника и електротехника, машиностроене и уредостроене, машиностроителна техника и технологии, транспортна и авиационна техника и технологии, механика и индустриален мениджмънт. По време на събитията ще има възможност за провеждане на директни разговори (интервюта) със студенти, които се интересуват от бъдеща работа или стаж.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top