Стартира издаването на ваучери за обучение по дигитални компетентности за заети

Възползвайте се от възможността за БЕЗПЛАТНИ обучения срещу ваучери от Агенция по заетостта.


Асоциация на индустриалния капитал в България чрез „АИКБ Консулт“ ЕООД е одобрен Доставчик на обучение, предоставящ обучение срещу ваучери по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.


Заявлението за предоставяне на ваучери е персонално и се подава електронно през официалната страница на Агенция по заетостта.

Кой може да кандидатства за ваучер?
Ваучери се предоставят на безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ и заети лица, които имат ниско равнище или нямат дигитални умения или компетенции.
Какви са обученията?
За придобиване или повишаване на цифрова компетентност съгласно Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp 2.1:
-    за Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и 
-    за Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp) 
Имате право да преминете последователно през двете обучения (препоръчваме).
Малко за програмата:
Всяко обучение завършва с полагане на онлайн изпит за независимо сертифициране, за който ще бъдете подготвени по време на курса. За да преминете към курс за Средно ниво е необходимо да сте положили сертификационен изпит и да сте получили сертификат за Базово ниво. 
Задължително ли е да премина Базово ниво, за да се запиша за Средно ниво?
Не. Но е задължително да се явите на входящ тест при нас, преди да подадете Заявление за ваучер за Средно ниво.
Каква е формата на обучение?
Присъствена или дистанционна (по Ваш избор). Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица, в случай на дневна присъствена форма.
Какво трябва да направя? 
   От началната страница на Агенция по заетостта изберете менюто Заявление от лица, желаещи да се включат в обучение срещу ваучери. 
    https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description
    Изберете услугата Заявление за предоставяне на обучение с ваучер
    След като се запознаете с проекта натиснете бутона ЗАЯВИ.
    Отваря се електронно Заявление за предоставяне на обучение с ваучер, в което попълнете вярно Вашите данни. От менюто „Доставчик на обучение“ изберете „АИКБ Консулт“ ЕООД за Ваша обучителна организация.
Не се колебайте да се свържете с екипа на АИКБ за повече информация и съдействие за Вашия избор.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top