Покана за участие в изложение за технологии в областта на възобновяемите енергийни източници KEY Energy 2024 - Изложение за енергиен преход


В периода от 28 февруари до 1 март 2024 г. в Римини, Италия ще се проведе второто издание на KEY - The Energy Transition Expo, което е събитие-еталон в Южна Европа, Африка и Средиземноморския басейн за пазара на възобновяема енергия и енергиен преход. Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ), колективен член на АИКБ, в партньорство с италианската страна организира българското участие на изложението.

Ето какво може да очакваме от изданието на този форум през 2024 г.? На първо място, нарастващ брой чуждестранни брандове, чрез които KEY демонстрира своята амбицията да разшири броя на държавите, участващи на панаирното изложение, което от друга страна показва силно присъствие и потенциал за търсене на иновативни технологии и решения за енергийния преход, с цел укрепване на международното значение на събитието в този важен икономически сектор.

Всички гости и участници ще могат да се насладят на съвсем нова изложбена зона, Key Storage Expo, която изцяло ще е посветена на статичното съхранение на енергия в жилищни и индустриални мащаби, и която към настоящия момент изживява своя силен момент на развитие и разпространение в цяла Европа. Тази зона ще се причисли към другите шест области, които вече са били включвани още в първото издание на форума: слънчева, вятърна, водородна, Енергийна ефективност, електронна мобилност и устойчиви градове.

KEY се гради на основата на специален технически научен комитет, председателстван от проф. Джани Силвестрини и съставен от институции, индустриални търговски асоциации, технически и научни асоциации, организации и фондации. По време на този тридневен форум ще има множество събитийни прояви, конференции, дебати и семинари, насочени към задълбочаване на аспектите, свързани със „света“ на възобновяемите енергийни източници и енергийния преход, както на национално, така и на международно ниво, включително от регулаторна гледна точка.

Регистрирайте се за участие и вземете своя безплатен билет за събитието чрез този линк:

https://unb.key-expo.com/international-en/?utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=BBAEII

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top