Бизнес съвета към ОИСР проведе годишна консултация с ръководството и посланиците на страните членки на организацията

На срещата беше обсъден и процесът по присъединяване на България към организацията


Бизнес съвета (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) проведе годишната си консултация с генералния секретар, ръководството и посланиците на ОИСР.  Срещата се проведе под надслов „Очертаване на курса за конкурентоспособност“. Това съобщи инж. Стефан Чайков, член на УС на АИКБ и представител на Асоциация на организациите на българските работодатели в бизнес съвета на ОИСР.

На консултацията бяха очертани препоръки за политики за укрепване на конкурентоспособността както от гледна точка на международно, опериращите компании, така и от гледна точка на МСП. На специална сесия беше обърнато внимание на основните приоритети и предизвикателства пред частния сектор като проблемите с глобалната сигурност, най-целесъобразните пътища за постигане на зелен преход, и насърчаване на икономическото участие.

„По време на срещата обсъдихме жизненоважната роля на ОИСР да популяризира и подпомага налагането на стандарти за правене на благоприятна за бизнеса среда в световен мащаб и споделихме вижданията си относно разширяването на организацията. Обсъдихме и процесът по присъединяване на България към ОИСР“, заяви инж. Стефан Чайков, член на УС на АИКБ и представител на национално представените работодателски организации в бизнес съвета към ОИСР.

Срещата в Париж е определяна като стратегическа в началото на годината, на която представители на над 50 бизнес и работодателски организации от най-развитите страни в света задават тона за работата на Бизнес съвета с ОИСР.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top