Ефективна енергийна система и интелигентно потребление на водни ресурси


Асоциация на индустриалния капитал в България и Европейския икономически и социален комитет, в партньорство с Веолия събират европейски и български политици, представители на индустрията, социалните партньори, структурите на организираното гражданско общество, академичните среди и медиите в 2 международни форума на високо равнище.

15.04.2024 г. - „Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика“

16.04.2024 г. - „Интелигентно потребление на водни ресурси и Синя дипломация“, провеждан в партньорство с Water Europe

Форумите представят актуалните тенденции в европейското законодателство и целят да  отговорят на въпроси като:

  • Какви технологични и иновативни решения са ефективни за насърчаването на  трансграничното сътрудничество по въпросите на водата, в условията на задълбочаващ се воден стрес?
  • Как може България да насърчи интелегентно използване на водата и има ли вече добри практики?
  • Кои са силните страни на ЕС и как най-ефективно може да се използва Европейската стратегия за икономическа сигурност в областта на енергетиката?
  • Кои са енергийните решения, с които бизнесът може да бъде по-ефективен и по-малко въглеродно-интензивен?
  • Как да се гарантира стабилното подаване на енергията от възобновяеми източници посредством комбинирането с устойчиви системи за съхранение.

Повече за събитията, програмите и участниците може да видите на фейсбук страницата.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top