НККУ ще проведе обсъждане на Принципите за корпоративно управление на Г-20/ОИСР и промените в Националния кодекс за корпоративно управление


Националната комисия по корпоративно управление ще проведе обсъждане на Принципите за корпоративно управление на Г-20/ОИСР и промените в Националния кодекс за корпоративно управление.

Срещата ще се проведе на 06.06.2024 г. (четвъртък) от 16:00 часа в сградата на АИКБ на адрес: гр. София, ул. Тракия №15.

Участие в събитието ще вземат председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов, председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори Даниела Пеева, изпълнителният директор на Българска фондова борса Маню Моравенов, проф. д.ик.н. Бистра Боева, както и представители на управителните органи на публични компании.

Срещата се провежда с подкрепата на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Може да се запознаете с проекта на Националния кодекс за корпоративно управление и програмата за събитието.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top