Семинар на тема: „Рискове при работа с химични агенти. Работа от разстояние. Промени в Кодекса на труда, Закона за ЗБУТ и Наредба №РД-07-02/2009“ - 13 юни 2024 г., София


УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в сeминар на теми: Рискове при работа с химични агенти и промени в Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Събитието ще се проведе на 13 юни 2024 г. (четвъртък) от 10:00 до 15:00 часа в хотел “Кристал Палас”, град София.
Надяваме се, че ще се отзовете на нашата покана.
Успешното провеждане на семинара ще даде възможност да бъдат прилагани добрите европейски практики за превенция на рисковете при работа и изпълнение на националното законодателство, свързано с осигуряване на безопасността и здравето при работа.

Програма на семинара.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top