АИКБ събра водещи експерти за обсъждане безопасността и здравето при работа и промените в трудовото законодателство

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) събра водещи експерти, за да обсъдят безопасността и здравето при работа и промените в трудовото законодателство. Семинарът под надслов „Рискове при работа с химични агенти. Работа от разстояние. Промени в Кодекса на труда, Закона за ЗБУТ и Наредба №РД-07-02/2009“ събра над 60 представители на различни компании и организации от цялата страна, ангажирани с безопасността и здравето при работа.

Специални гости бяха изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Екатерина Асенова и началника на клиниката по кардиология в УМБАЛ „Александровска“ проф. Кирил Карамфилов.

Семинарът бе открит от изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов, който приветства участниците и подчерта значимостта на събитието за повишаване на информираността и прилагането на добрите практики за превенция на рисковете при работа. „Днешното събитие е част от постоянните усилия и загриженост на АИКБ да се прилагат добрите европейски практики за превенция на рисковете при работа и изпълнение на националното законодателство, свързано с осигуряване на безопасност и здраве при работа. Многократно сме показвали и доказвали, че съдействаме по всякакъв начин за постигане на тези цели с възможно най-адекватния и съвременен инструментариум“, заяви Добрин Иванов.

Той също така обърна внимание на значимите промени в Кодекса на труда и Закона за ЗБУТ, както и на новите изисквания в Наредба №РД-07-02/2009, които въвеждат нови стандарти и процедури за осигуряване на безопасни условия на труд в дигиталната ера. Добрин Иванов подчерта, че дигитализацията и новите технологии, включително роботиката и изкуствения интелект, предлагат нови възможности за подобряване на безопасността и здравето при работа, но също така създават нови предизвикателства и рискове.

По думите и на д-р Петя Георева и проф. Кирил Карамфилов трябва да се изработят конструктивни решения, които да спомогнат за намаляване на високата смъртност в страната ни. И двамата бяха категорични, че превенцията и скринингът са от ключово значение и дори трябва да бъдат въведени задължителни стандарти за предприятията.

По време на семинара бяха представени добри практики и иновативни решения за управление на рисковете при работа с химични агенти, както и нови модели на работа от разстояние. Специално внимание бе отделено на кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2023-2025 г., която цели да повиши осведомеността и да осигури практически ресурси за насърчаване на култура на превенция на риска.

Събитието е част от кампаниите „Здравословни работни места“ за периода 2023 - 2025 г. и „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“. Целта им е да повишат осведомеността, както и  да осигурят практични ресурси и да ангажират заинтересованите партньори съобразно с подхода „Нулева смъртност“ на Европейската комисия за насърчаване на култура на превенция.

Презентации от събитието:

1. Презентация на инж. Пенка Маркова, експерт по БЗР и д-р Петя Георева, АИКБ;

2. Презентация на д-р Петя Георева, дм, МЦ "Център за превенция на здравето";

3. Презентация на г-н Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ;

4. Презентация на г-жа Ирена Димитрова, директор "Човешки ресурси", "Елхим-Искра" АД;

5. Презентация Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.;

6. Презентация за промени в Наредба № 10/2003.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top