България определя дневния ред на работата в областта на услугите от общ интерес

На проведеното вчера заседание на Постоянната работна група за услугите от общ интерес, председателят й – д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, представи своята Работна програма за 2016 г., която единодушно беше подкрепена от членовете на работната група.

Основните акценти в програмата включват:

  • Предизвикателства и възможности пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни ограничения – идентифициране на съвременни и иновативни модели за предоставяне на качествени и достъпни обществени услуги;
  • Място и възможности на услугите от общ интерес при преговорите за търговски споразумения между Европейския съюз и неговите партньори;
  • Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги;
  • Ефект на преговорите за ограничаване на климатичните промени върху услугите от общ интерес;
  • Модернизиране на правилата за държавни помощи.

Работната програма беше обсъдена с председателят на Групата по обществени услуги в Европейския парламент, г-н Жан-Пол Денанот, който също представи приоритетите за работа в тази област на Европейския парламент и констатира пълно сходство на основните теми за работа през 2016 г. Беше решено двете институции – Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет да организират кръгла маса на високо равнище през април, за да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни ограничения. Г-н Денанот изрази и активен интерес към планираните становища, които г-жа Ангелова представи и изрази намерение да продължи работата по тях и в рамките на Европейския парламент.

Договорените възможности за сътрудничество бяха приветствани от председателя на секцията по Транспорт, инфраструктура и информационно общество – г-н Пиер-Жан Кулон, който обяви, че секцията, съвместно с Българския Икономически и социален съвет ще организира на 22. 03. 2016 г. дебат по проблемите на енергетиката в София.

Асоциация на индустриалния капитал в България е единствената работодателска организация в България, представляваща интересите на компаниите, доставящи услуги от общ интерес и активно и системно работи за това както на национално, така и на Европейско равнище.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top