Кръгла маса: „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“ – 26 януари 2016 г.

На проведената кръгла маса Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт и редица други институции и организации дадоха основата и старта на насоките за реформиране на системите за експертизата на здравното състояние и на работоспособността, като бяха идентифицирани: проблемите на трудовия пазар, произтичащи от застаряващата работна сила, високото ниво на заболеваемост и инвалидизация на работещите; намаляване на конкурентоспособността на страната вследствие на нереформирани критерии за установяване на трудоспособността; проблемите на експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа.

Броят пенсии за инвалидност е нараснал в пъти за 15 години. Асоциация на индустриалния капитал в България предлага вариант, при който човек да има право на частична инвалидна пенсия. „Когато човекът може да работи на половин работен ден, ако може да работи, три до шест часа, той получава частична инвалидна пенсия и бива назначаван на половин работен ден“, каза председателят на АИКБ г-н Васил Велев, който даде примери с Германия. „За нас като работодатели и изрядни данъкоплатци е важно събраният обществен ресурс да се разходва ефективно. Също така е важно да се съхрани работоспособността на работниците, а увредените да се рехабилитират, защото хората са ни скъпи, а те намаляват. Миналата година имаше експертен дебат по пенсионната реформа и ред промени в законодателството бяха съгласувани със социалните партньори. Постигна се един баланс, направиха се взаимни компромиси и този първи етап на реформата е факт, относно възрастта за пенсиониране, стажа, осигуровките и др. Въпросът с медицинската и трудовата експертиза (с инвалидните пенсии) остана като втори етап на пенсионната реформа, който да се проведе. С тази кръгла маса се дава старт на тази обществена дискусия за посоките и целите на тази реформа.“

Министърът на здравеопазването г-н Петър Москов и заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев представиха в аванс концепция на здравното и социалното министерство за реформа в системата на ТЕЛК. В концепцията за новата система е заложено още при категорична експертиза, че даден човек не може да се възстанови от увреждането си, да му се издава пожизнено експертно решение. Очаква се в четвъртък вицепремиерът Ивайло Калфин да представи официално всички предложения. Държавата ще проведе процедура за закриване на ТЕЛК-вете и разделя освидетелстването на хората с увреждания на две – медицинска експертиза и преценка относно годността им за определена работа. Предвижда се създаването на нов вид комисия от лекари, които ще преценяват вида на увреждането, както и втори вид комисия от експерти, които ще търсят начин да осигурят работа на съответния човек. Вместо ТЕЛК, нови комисии от лекари с различни специалности в определен брой болници в цялата страна ще преглеждат хората с увреждания, обясни д-р Москов. Това ще става по ясен справочник с точни класификатори на Световната здравна организация, по които хората ще получават навременна и бърза медицинска експертиза за вида и степента на увреждането, каза министърът. Лекарите в тези комисии ще имат право да работят и като специалисти в лечебно заведение, но задължително ще трябва да отговарят на изисквания за стаж и опит, за да правят медицинската експертиза. Данните от нея ще бъдат изпращани по електронен път до второто ниво – за непълнолетните и пенсионерите това са дирекциите „Социално подпомагане“, които ще преценяват какви социални помощи да отпуснат, а за хората в работоспособна възраст това ще е новата Комисия за експертиза на намалена работоспособност. Тя ще преценява дали човек може да продължи на сегашната си работа, или може да изпълнява друга работа, обясни г-н Гълъб Донев. Обмисля се и премахването на инвалидната пенсия, ако човек работи на пълен работен ден, тъй като пенсията е заместващ доход. „Ако човекът може да изпълнява същата работа, би следвало да получава интеграционни и други добавки за това да може да се социализира по-добре, да може отново да работи, а не да се търси вариантът автоматично с отпускане на пенсия“, обясни Донев.

Работодателски организации от своя страна предлагат въвеждане на частична пенсия за инвалидност, която да се отпуска, ако човекът с увреждане не е способен да работи на пълен работен ден. Ако обаче може и получава пълна заплата, той да няма право на пенсия, предвижда идеята. Новата система трябва да заработи от следващата година и няма да се прилага за хората в заварено положение.

Провеждането на кръглата маса бе изключително важно тъй като постави основите и очерта облика на посоките и целите на реформата за устойчивата работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация.

Презентация на Асоциация по трудова медицина, колективен член на АИКБ

Презентация на Министерство на труда и социалната политика

Презентация на Националния осигурителен институт

Изказвания на участниците в кръглата маса

Снимки от кръглата маса

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top