Бизнесът от област Силистра посреща с одобрение общите цели и приоритети

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Силистра. Заместник-председателят на АИКБ Румен Радев и изпълнителният директор Добрин Иванов представиха работата на Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година.

Набелязаните цели и приоритети бяха посрещнати с одобрение от местните предприемачи. Те, от своя страна, поставиха за обсъждане проблемите, с които се сблъскват и очертаха какво съдействие от страна на Асоциацията, като най-представителната работодателска организация в страната, им е нужно.

Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.
Представителите на бизнеса от област Силистра и ръководството на АИКБ се обединиха около важността на сътрудничеството като гаранция за чуваемост на проблемите на българския бизнес в обществото. Партньорството с най-динамично развиващата се работодателска организация АИКБ е инструмент за предприемачите в страната да оказват влияние върху подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top