Висока оценка от предприемачите в Смолян

18 февруари 2016 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Смолян. Членът на УС на АИКБ Стефан Василев и директорът „Индустриални политики“ на АИКБ Теодор Дечев представиха постиженията през последната година, новите идеи на Асоциацията в полза на българския бизнес и набелязаните цели за 2016 г. От последвалата дискусия стана ясно, че местните предприемачи одобряват приоритетите на АИКБ и разпознават проблемите си в тях.

Участниците в срещата бяха запознати с Оперативните програми за новия програмен период, както и с индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Представени бяха отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

От своя страна представителите на предприятията в Смолян споделиха трудностите, с които се сблъскват най-често и получиха гаранция, че АИКБ ще продължи да работи в посока на създаване на условия за тяхното преодоляване. Проведената среща получи висока оценка от местните предприемачи, които изразиха очакване, че такива мероприятия по места ще продължат да се провеждат, за да може с обединени сили да се работи за създаване на по-благоприятна среда за развитие на българския бизнес.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top