Обединени усилия за подобряване на бизнес средата в Пазарджик

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Пазарджик.

Членът на УС на АИКБ г-н Бойко Недялков направи презентация на дейността на Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година и запозна присъстващите с целите и приоритетите за следващата година.

Главният секретар на АИКБ, д-р Милена Ангелова представи Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“, както и Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за новия програмен период, като разясни с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Тя призова присъстващите да бъдат активни и обърна внимание на факта, че след 2020 г. европейските фондове ще бъдат централизирани, така че кандидатстващите български предприятия ще се конкурират за тях с фирми от останалите европейски страни. Държавният експерт от Министерството на труда и социалната политика г-жа Ташка Габровска представи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В последната част от срещата бе проведена активна дискусия. Участниците се обединиха около идеята, че подобни форуми са изключително полезни и че е в интерес на българския бизнес да съгласува усилията си за решаването на проблемите, с които се сблъсква и за подобряване на бизнес средата.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top