Национална кампания „Великден за всеки“ под патронажа на омбудсмана на Република България

На 3 април 2016 г. официално започва Националната кампания „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България.

Инициативата е насочена към традиционно най-бедните членове на обществото ни – пенсионерите. Идеята е да се наберат средства за най-нуждаещите се, с които да се купят ваучери за храна, всеки на стойност 20 лв. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в 5,000 магазина в цялата страна. Ваучерите ще бъдат раздадени по предварително уточнени поименни списъци, предоставени от пенсионерските клубове в страната.

Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Българският червен кръст (БЧК).

IBAN: BG03BUIB98885029906100
Банков код: BUIBBGSF 

или със SMS на кратък номер 1255 (на стойност 1 лв., освободен от ДДС).

Изрично условие на кампанията е при попълване на платежните нареждания да се посочва и общината, за която е предназначено дарението. Партньори на „Великден за всеки“ са: БЧК, Национален алианс за работа с доброволци (НАРД), Националното сдружение на общините, „Български пощи“, неправителствени и работодателските организации, с медийната подкрепа на БНТ, БНР, Дарик радио, Нова ТВ и Агенция „Фокус“.

Повече информация за кампанията ще намерите в приложеното писмо.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top