Съорганизатори сме на дискусия „Икономическата наука като пространство (киберпространство) за общуване“

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) организират дискусия на тема: „Икономическата наука като пространство (киберпространство) за общуване“. Модератори ще бъдат двама от атрактивните преподаватели в Софийския университет – проф. д.с.н. Цветан Давидков и проф. д. ф. н. Иванка Мавродиева. По този начин, дискусията ще се модерира от представители и на Стопанския, и на Философския факултет.

АИКБ не за пръв път подкрепя иновативните подходи в науката Въпросът за комуникацията в научните общности и за общуването между учените е от особена важност в ерата на технологиите. В днешно време надеждната и бърза комуникация допринася за осъществяване на някои от най-големите открития, особено в областта на природо–математическите науки.

Един от конкретните поводи за дискусията за икономическата наука като пространство за общуване, е появата в публичното пространство на блога на проф. Румен Георгиев. Блогът е забележителен не само със съдържанието си, но и поради факта, че не използва никоя от съществуващите стандартни платформи за регистриране и списване на блогове. Той е специално програмиран, като дизайнът е изцяло авторски и уникален.

Организаторите канят участниците в дискусията да присъстват физически, а не виртуално на срещата, която ще се проведе на 13 април 2016 г. от 17:15 ч. в „Огледалната зала“ на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (северно крило).

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top