Два пъти средната за страната ще е минималната заплата за чуждестранни работници, след намеса на АИКБ

АИКБ се пребори за спорен текст в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, който бе приет на второ четене вчера от Народното събрание. Законът е свързан с регулирането на достъпа до пазара на труда на работници, които са граждани на трети държави, с осъществяването на правото на свободно движение в България на работници, които са граждани на друга страна-членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и със заетостта на български граждани при свободното им движение в рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство.

Благодарение на усилията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и на неколцина прагматично мислещи народни представители, в чл. 18 на Закона бе записано, че брутната заплата на висококвалифицираните работници от трета държава трябва да е най-малко 2 пъти по-висока от средната работна заплата в България, съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор. Този размер е много по-приемлив от първоначално предложеното в законопроекта възнаграждение, което беше трикратно по-високо от средната работна заплата. 

Преди влизането на Закона в пленарна зала, Комисията по труда, социалната и демографската политика отхвърли предложението на народните представители Мартин Димитров, Румен Христов, Делян Добрев и Петър Кънев за привеждане на възнаграждението до предвидения размер в съответната европейска директива, който е 1,5 пъти средната работна заплата за страната. 

Така в доклада по законопроекта беше записано като задължително условие за решение за упражняване на висококвалифицирана заетост брутната заплата на работника-чужденец от трета държава да е 3 пъти по-висока от средната в страната. Това бе оценено като неприемливо от АИКБ, позовавайки се на европейската директива по въпроса и практическото му решение в страни-членки на ЕС като Германия и Унгария. 

Аргументите ни бяха възприети от депутата Мартин Димитров, който в пленарна зала успя да ги изложи убедително. В резултат окончателно приетия долен праг за възнаграждението на чуждестранните работници от страни извън ЕС е 2 пъти средната работна заплата за България, а не 3 пъти, каквото беше предложението на Комисията. Така АИКБ за пореден път доказа, че работи активно и успешно в полза на интересите на българските работодатели и оказва реално влияние върху политиките на пазара на труда.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top