В АИКБ се включиха още 397 нови фирми с 16 400 души персонал

397 нови фирми с близо 16 400 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на днешното заседание на Националния съвет (НС).

Към семейството на най-динамично развиващата се работодателска организация в България се присъединиха 8 браншови организации – Асоциация «Българска книга», Асоциация на производителите на рибни продукти «БГ фиш», Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, Българска национална асоциация «Етерични масла, парфюмерия и козметика», Българска фасилити мениджмънт асоциация, Национален съюз на водоползвателите, Сдружение на българските зъболекари и Сдружение на продуцентите на частните театри.

Нови членове на АИКБ са и «Прайсуотърхаус Купърс България» ЕООД, «Балар» АД , «Лазур–152» ООД и театър «Искри и сезони» ООД. АИКБ, която е член на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР), продължава да се разраства в области като здравеопазване, култура и образование.

НС на АИКБ одобри проект на меморандум за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO). Меморандумът обхваща редица дейности, свързани със сътрудничество за популяризиране на промишлени знания и обмяна на опит, партньорска работа по подготовка на проекти, съвместно участие и организиране на изложения, форуми и различни събития, както в България, така и в други страни.

Членовете на НС на АИКБ обсъдиха и въпроси, свързани с енергетиката и възможностите за бизнеса да ползва алтернативни източници на енергия като втечнения природен газ. Вижте ТУК презентацията на „Булмаркет ДМ“ ООД на тема: „Втечнен природен газ (LNG), използван от индустриални клиенти“, представена на заседанието на Националния съвет на АИКБ.

За повече информация и контакти:

г-н Пламен Вутов – управител на „Булмаркет Си Ен Джи“ ЕООД, тел. 082 817 407 /088 931 65 29/, plamen.vutov@bulmarket.bg;
г-н Светослав Хвърчилков – експерт търговия LNG в „Булмаркет ДМ“ ООД, тел. 088 805 76 93, svetoslav.hvarchilkov@bulmarket.bg;
г-жа Гюннур Джумалиева – консултант в „Булмаркет ДМ“ ООД, тел. 088 669 82 88, dzhumalieva@bulmarket.bg

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top