Броят на фирмите в АИКБ достигна 10 000, в тях работят близо половин милион заети

Нови 1600 фирми с близо 50 000 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на днешното заседание на Националния съвет (НС).

В редиците на най-динамично развиващата се работодателска организация в България се вляха още 5 браншови организации – Асоциация на парковете в България, Асоциация СЕСЕД България, Българска асоциация на малките и средните предприятия, Българска асоциация на управляващите дружества и Сдружение «Произведено в България» – Съюз на малкия и средния бизнес. За член бе приета и фирма «Призма Лукс» ООД.

След днешното заседание на НС броят на членуващите в АИКБ фирми достигна 10 000, като в тях работят близо половин милион заети. Дейността на организацията покрива 65 икономически дейности, а мрежата от регионални камари обхвана 171 общини. 

Членовете на НС на АИКБ обсъдиха предстоящото тържествено отбелязване на 20-годишния юбилей на Асоциацията, който е на 5 декември 2016 г.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top