Правителствено решение потвърди националната представителност на АИКБ

С решение на Министерския съвет от 10 август 2016 г. официално за пореден път се легитимира представителността на национално равнище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) като водеща работодателска организация. Така Асоциацията запазва важната си роля и място в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където в следващите години ще си партнира с другите представителни на национално равнище работодателски и синдикални организации.

Съгласно Кодекса на труда, организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по тяхно искане за представителни на национално равнище от Министерския съвет за 4-годишен срок. С представените напълно изрядни документи АИКБ за пореден път потвърди статута си на най-широко представителна организация на работодателите на национално равнище, обединяваща над 10 000 индустриални предприятия, осигуряващи работа на близо 500 000 души. Представителните браншови структури на Асоциацията покриват 65 икономически дейности, а мрежата от регионални камари обхваща 171 общини.

АИКБ приема с удовлетворение и високо чувство за отговорност заслуженото признание и се надява на още по-активен, ползотворен и резултатен диалог в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top