Извънредна среща на АОБР

Вчера (24 август 2016 г.) се проведе извънредна среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват АИКБ, БСК и БТПП.

На срещата бе обсъдена актуалната икономическа ситуация в страната, с акцент върху необходимостта от промени в подхода на държавата по отношение на МРЗ и минималните осигурителни доходи. Дискутирани бяха още необходимостта от промени в Кодекса на труда с цел облекчения на малките и средни предприятия, предложенията за промени в Закона за адвокатурата и Търговския закон.

Припомняме, че само преди 3 дни Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и национално представителните работодателски организации разпространиха ПИСМО до ръководствата на браншовите работодателски организации с призив да се преустановят преговорите и нормативното определяне на минимални осигурителни доходи (МОД) за 2017 г.

В документа се подчертава, че в годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяните прагове на МОД се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, с общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. „Предлагаме да бъдат проведени съответни обсъждания на Вашите ръководни органи за приемане на решение за отказ от участие в преговори на браншово ниво за определянето на МОД за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минималната работа заплата“, препоръчват работодателите в тази своя обща позиция.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top