Писмо до министрите Томислав Дончев, Зорница Русинова и Владислав Горанов във връзка с отказа за участие на НПРО в преговорите

Днес национално представителните работодателски организации (НПРО) изпратиха писмо до министрите Томислав Дончев, Зорница Русинова и Владислав Горанов във връзка с отказа за участие на НПРО и на представляваните от тях браншови организации в преговорите за договаряне на минимални осигурителни доходи за 2017 година.

В писмото се подчертава, че съгласно ясния демократичен мандат, предоставен им от членуващите в тях браншови организации, НПРО солидарно отказват да участват в договарянето на МОД за 2017 г. поради причини, които подробно вече бяха изложени в хода на дебатите по темата.

Като важно уточнение се изтъква, че цитираните в средствата за масово осведомяване „подписани споразумения“ в четири икономически дейности са невалидни, а в единствената останала е предприета процедура по денонсиране.

Пълният текст на писмото вижте ТУК.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top