Националният съвет на АИКБ прие ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет

На свое заседание, проведено на 14 октомври 2016 г., Националният съвет на АИКБ прие подробни ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В документа се изразява загриженост, че отново вероятно в рамките на само една седмица законопроектът ще бъде обсъден в Комисиите към НСТС и в НСТС, ще бъде приет от Министерски съвет и ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, което създава общо впечатление за липса на прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики.

Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и есенната макроикономическа прогноза за 2016 г. относно предвижданите параметри на Бюджет–2017. „Подобен подход е натоварен със значителни рискове, но ние изготвяме тези препоръки от позицията си на водеща работодателска и бизнес организация, надявайки се да бъдат ползвани като основа за подобряване на бизнес средата в България“, заявява се в документа.

За повече информация, вижте пълен текст на препоръките към Държавния бюджет на Република България за 2017 г. ТУК.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top