ПОЗИЦИЯ на НПРО по отказа на синдикатите от консултации по механизма за определяне на МРЗ

Във връзка със заявения от страна на национално представителните синдикални организации отказ чрез медиите от провеждане на двустранни консултации по механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), национално представителните работодателски организации (НПРО) – Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ):

1. Определят отказа от консултации като неаргументиран и противоречащ на наложилата се през годините практика за провеждане на двупартитен диалог по ключови социално-икономически въпроси.

2. Обръщат внимание, че независимо от неколкократните обсъждания и отправени предложения, налице е забавяне на ефективното въвеждане на механизма за определяне на МРЗ.

3. Констатират, че е на лице фактически отказ от въвеждане на принципите, заложени в Конвенция 131 на МОТ, въпреки многократно декларираното съгласие по този въпрос и на трите страни в социалния диалог – държава, синдикати и работодатели.

4. Приемат, че чрез отказа си от консултации синдикатите застават зад административното определяне на МРЗ, без социален диалог и без отчитане на обективни параметри, което води до дългосрочни дебаланси на българската икономика.

Вижте целия текст на ПОЗИЦИЯТА.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top