Националният съвет на АИКБ подкрепи Стратегията за развитие на капиталовия пазар

Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи Стратегията за развитие на българския капиталов пазар. Тя бе приета на 17 ноември 2016 г. от новосформирания Съвет за развитие на капиталовия пазар.

„В документа са включени всички предложения на АИКБ, правени през годините“, заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

„Важно за бъдещето на икономиката на страната е развитието на капиталовия пазар и привличането на инвестиции през фондовата борса да се превърне във водещ приоритет на България“, се казва в стратегията. В нея се отчита, че българският капиталов пазар има редица проблеми като недостатъчна ликвидност, липса на достатъчно добри инструменти и компании за инвестиране, липса на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционални инвеститори. Наред с това се наблюдава оттегляне на чуждите инвеститори след 2008 г. Отчита се и недостатъчна финансова грамотност. За решаването на тези проблеми в стратегията се разглежда необходимостта от предприемането на действия в няколко основни направления.2016-Nov18-Zasedanie na NS na AIKB

На своето заседание Националният съвет на АИКБ обсъди и позиция на Асоциацията относно необходимостта от въвеждане на обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата. „Предлагаме най-ниското месечно възнаграждение да се договаря между работодатели и синдикати по икономически дейности, а не да е еднакво за страната. В някои сектори и сегашното ниво от 420 лв. е прекалено високо, в други – планираните 460 лв. за догодина може да се окажат малко“, заяви Васил Велев. „Ако не постигнем споразумение със синдикатите за договаряне на минимални заплати по икономически дейности, АИКБ ще настоява в бъдеще минималната заплата да се движи в диапазон 30-40% спрямо средната за страната“, посочи още Велев.

Изчисленията показват, че при планирани 460 лв. през 2017 г. минималната заплата в България ще бъде 55% от средната за страната, като се отчете и средното доплащане за прослужено време.

За повече информация вижте пълните текстове на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за събитието и Стратегия за развитие на българския капиталов пазар.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top