Само две условия към инвеститора в проекта „Белене“ не стигат

Без „доплащане на разлики“ при изкупуване на електроенергия от нова АЕЦ,
апелира АИКБ

Изграждането на АЕЦ „Белене“, както и на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции и без дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от държавната НЕК. Изпълнителната и законодателната власт в никакъв случай не бива да допускат инвеститора, който и да е той, да получи правото на т.нар. „доплащане на разлики“. Този апел отправя Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод информацията за потвърден пред правителството инвестиционен интерес към проекта АЕЦ „Белене“.

„Ако има ангажимент за „доплащане на разлики“, инвеститорът ще има възможността да продава на борсата цялото си количество произведена електроенергия, а чрез „задължения към обществото“ целокупната българска индустрия и домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена, която е значително под 46 USD за мегаватчас до 92 USD за мегаватчас проектна цена“, предупреждава УС на АИКБ.

„Ние вече преживяхме един път примера със „Задължението към обществото“, генерирано от непазарната и недообмислена политика по отношение на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и на т. нар. „американски централи“ и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази грешка този път в „ядрена форма“ би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици“, се казва в позицията на АИКБ.

Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, „за да е ясно кога и дали изобщо се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови заробващи подписи“.

Вижте цялата позиция на УС на АИКБ.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top