АИКБ настоява за подобряване ефективността на политиките на ЕС

„Необходима е хоризонтална политика за насърчаване на МСП в Европа. Подходът да се предлагат стандартни решения за всички фирми, без да се отчитат различните специфични потребности на множеството подгрупи МСП, е неактуален и възпрепятства постигането на реални резултати. Това налага да се пристъпи спешно към промяна на дефиницията за МСП“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и докладчик на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) по възможностите за подобряване на политиките на Европейския съюз за насърчаване на МСП, в рамките на обществено обсъждане по темата в Брюксел на 6 февруари 2017 г.

Дискусията бе организирана от ЕИСК и в нея участие взеха членове на Европейския парламент, представители на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, представители на европейските социални партньори и членове на ЕИСК. В обсъждането се включи и г-н Бойко Недялков, член на УС на АИКБ, както и г-н Пламен Грозданов, изпълнителен директор на Сдружение „Произведено в България“.

В изказването си д-р Ангелова се позова на изследване на ефективността на политиките на ЕС към МСП в периода 2007-2015 г., проведено по поръчка на Европейския икономически и социален комитет от българската фирма ЕСТАТ и представено от проф. д-р Стефан Петранов. „Изследването отчете, че въпреки постоянните усилия на европейско равнище за намаляване на административната тежест за бизнеса, в политиките на ЕС за насърчаване на МСП продължава да доминира бюрократичният подход и прекалената сложност на регулациите. Често малките и средните предприятия в Европа чувстват, че отговорните служители нямат никаква представа как всъщност функционира бизнеса, а болшинството от механизмите за подкрепа на МСП не могат да отговорят с бързи, ясни и ефективни решения“, посочи проф. Петранов.

Г-н Грозданов призова да се проучат специфичните потребности на микропредприятията, семейните фирми, социалните предприятия, свободните професии и всички специфични подгрупи, които се различават от „традиционните“ бизнеси, за да може да се разработи адекватно портфолио от инструменти за насърчаване на тяхното развитие.

По време на обсъждането бяха подкрепени предложените от д-р Ангелова възможности за повишаване на ефективността на политиките и мерките за подкрепа и насърчаване на МСП, като бяха предложени решения в няколко посоки.

Очаква се становището да бъде одобрено от пленарната сесия на ЕИСК през юни 2017 г. и тогава предложенията в него ще бъдат представени на Европейската комисия, която след това ще представи информация как ги въвежда в практиката.

За повече информация вижте приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top