УС на АИКБ обсъди управленската програма на ПП ГЕРБ и Коалиция „Обединени патриоти“

Преобладаваща част от препоръките на работодателите са намерили място в управленската програма на ПП ”ГЕРБ” и Коалиция ”Обединени патриоти”, констатира на поредното си заседание Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), проведено на 21 април. Като конкретни положителни примери за диалог и партньорство с бизнеса бяха посочени ангажиментите за подкрепа от страна на изпълнителната и законодателната власт за реализирането на всички мерки от Стратегията за развитие на капиталовите пазари, мерките в сектор Енергетика, въвеждането на принципа на „мълчаливо съгласие“, спазването на десетте ръководни принципа на „Акта за малкия и среден бизнес“ и изработването на нов закон за храните, с който ще се ограничат нелоялните търговски практики в страната.

Демонополизацията на НЗОК също е въпрос, който бе затворен повече от 10 години, отбеляза председателят на УС на АИКБ Васил Велев. „Съвместната работа на дясноцентристко правителство и лявоцентристки президент би могла да е предпоставка за устойчивост и взаимен контрол“, допълни Васил Велев. „Най-същественото е програмата да се изпълнява в интерес на хората и на икономиката, в нейното практическо приложение да няма популизъм, да е стъпила на здрава основа и да гарантира растеж“.

Отказът от популизъм и политика в икономиката е кауза, за която АИКБ отдавна апелира в споделени позиции с останалите работодателски организации в страната. Наред с това, заседанието на УС на АИКБ приоритетно подкрепи в правителствената програма ограничаването на корупционните практики, реформите в съдебната и образователната системи, борбата с монополи и картели, укрепването на държавните институции и регулаторите.

Председателят на АИКБ обстойно се спря на два от най-наболелите за българските работодатели въпроси, развити в програмата: острия недостиг на човешки ресурси в индустрията, и увеличението на минималните пенсии. „За нас е много важно да се случи дълбока и бърза реформа в образованието“, подчерта той. „При това, цялостно съчетана с най-ефективно използване на малкото останали човешки ресурси – с контролирана миграционна политика, подкрепена от икономически лостове и стипендии – с двустранни спогодби и облекчен внос на работници от чужбина. Защото образованието не е и не бива да бъде цел. То е средство – за създаване и развитие на качествен национален човешки капитал. Каквито и реформи да се приложат в неговата система, даже да са успешни, ще почувстваме резултати от тях чак след 5-10 години. А хора за работа са ни нужни сега, още днес, веднага! Не безработицата или нещо друго, а именно липсата на човешки ресурси е основна пречка за ускоряване на икономическия ни растеж в този момент.“ 

По темата за ръста на пенсиите УС на АИКБ счита, че той неизбежно е функция от състоянието на икономиката – както и от демографското съотношение между работещи и пенсионери. В България то е неблагоприятно и не позволява съществено увеличение. На практика на един пенсионер се пада по-малко от един работещ в икономиката, а са нужни от порядъка на поне трима, за да са налични добри доходи за пенсионерите. Освен това, няма как увеличението да се приложи само към минималните пенсии, защото несправедливо и неоснователно би се променило съотношението им към всички останали. Така в дългосрочен и средносрочен план има риск да се компрометира внасянето на реални и по-високи осигуровки. Ето защо АИКБ настоява за цялостна реформа на пенсионната система в България, чиито параметри да бъдат определени в диалог със социалните партньори.

В добавка към коментарите си по правителствената програма, АИКБ не смята, че заложените 2% бъдещи разходи за отбрана в бюджета на страната са оправдани. В програмата за развитието на транспорта не е отбелязано нищо в подкрепа на авиопревозвачите у нас, а по отношение на външната политика на страната особено важно за ръководството на работодателската организация е тази политика да бъде икономизирана, т.е. да започне по-активно да помага на бизнеса в търсенето на нови партньори и пазари.

Постигнатото споразумение за 1500 лв. средна работна заплата и 650 лв. минимална работна заплата е постижимо единствено, ако наистина бъде постигнат 10% ръст на БВП, категорични са от Асоциацията.

АИКБ не подкрепя продължаването на програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради и очаква вместо това усилията да се насочат към реформа в енергетиката, която да доведе до намаляване на цените на електроенергията. Изразява и сериозни резерви относно приоритетното изграждане на високотехнологични паркове и центрове, като напомня не особено положителния пример на София Тех Парк и настойчиво предлага средствата да се инвестират в развитие на човешки ресурси, на мрежи, на партньорства, в технологична модернизация – т.е. в бизнеса и гражданите, а не в сгради.

Вижте и приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top