АИКБ участва на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“ в Ловеч

Най-мащабният национален икономически форум за годината „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ се провежда под егидата на 20 големи общини в страната, а Асоциацията на индустриалния капитал в България е негов партньор. Целта е всеки управител на фирма да получи информация, която да е в полза за развитието на неговия/нейния бизнес. Във форума участват експерти от министерства, бизнес организации и частния сектор, които представят полезна информация за нови форми на финансиране, актуалното около европроектите, данъчни облекчения и др.

На 27 април т.г. в Ловеч АИКБ бе представена на форума от своя експерт Вероника Кънчева. Тя обърна специално внимание на факта, че широката представителност на асоциацията, която обединява над 80 браншови камари и мрежа от регионални представителства в 171 общини на страната, е реален представител и защитник на малките и средни предприятия. Национално представената работодателска организация предоставя възможности за повишаване на квалификацията на работещите в предприятията и изпълнява проекти, насочени към подобряване на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори.

АИКБ единствена от работодателските организации подкрепя законовите промени, насочени към ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на търговските вериги. По нейна инициатива е въведен специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност. Целта му е да облекчи фирмите /малкия бизнес/, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане от клиентите си.

Усилията на организацията са насочени и към условията на бизнес средата за нейните членове. В тази връзка се реализират кампании срещу увеличението на ценовата добавка «задължение към обществото» и съответно драстичното увеличение в цената на електроенергията за индустрията. До момента бе приет мораториум върху преференциите, като при установяване на злоупотреби от страна на дружествата от ВЕИ-сектора, ще се премахва преференциалната цена.

Друга важна цел на АИКБ в защита на интереса на нейните членове е противопоставянето срещу произволното увеличаване на минималната работна заплата, като се предлага осигуряването да е върху реалните доходи за различните сектори.

Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор на НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“, който се провежда в периода от 20 април до 30 юни 2017 г. На 4 май той ще събере представителите на бизнеса във Велико Търново.

За Ваше улеснение прилагаме списък с програмата по места, за да изберете най-удобен за Вас град. Участниците ще имат възможност да получат полезна информация за нови форми на финансиране, актуални насоки за европрограми, данъчни облекчения, международни пазари, тенденции в брандинга, маркетинга и рекламата, мотивацията, новостите в изискванията на НАП, счетоводството и ТРЗ, човешките ресурси, иновациите, предложения за инвестиции, купуване на фирми и др. Форумът се организира от сп. „Бизнес клуб“ и една от целите му е да засили взаимодействието между общините и бизнеса, както и съвместната работа с държавната администрация. Подробности и формуляр за заявка ще намерите в сайта на списание „Бизнес Клуб“. Участието е безплатно и не е обвързано с абонамент за списанието.

За повече информация вижте и приложената ПОКАНА.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top