АИКБ връчи наградите „Икономика на светло”, жури от над 100 известни личности избра победителите

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Снощи в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“ те бяха връчени на тържествена церемония, в която участваха председателят на Министерския съвет Бойко Борисов, представители на правителството, народни представители, дипломати и други официални лица.

За четвърта година конкурсът открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Съгласно Регламента на наградите номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Номинираните в категориите получиха грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.

От номинираните за 2016 г. в първата категория: „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата”:
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за осъществяване на ефективен контрол по спазването на законодателството в областта на труда и трудовата мобилност;
Министерство на финансите на Република България – за приоритетната работа през 2016 г. на Министерството на финансите за повишаване на събираемостта на приходите, за ефективност на публичните разходи и за осигуряване на прозрачност при изпълнението и отчитането на бюджета, както и за неговото балансиране като резултат от предприетите мерки;
Национална агенция за приходите – за организираната Лотария с касови бележки на НАП, в която гражданите участваха с фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги.
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС (БОРКОР) и Елеонора Николова, и. д. директор на Центъра – за изготвянето на доклади, които анализират корупционните възможности в различни сфери на обществено-икономическия живот и предлагат комплекс от мерки за борба с неформалната икономика и специално за доклада по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“, който разкри сериозни злоупотреби и източване на обществени фондове чрез системно предоставяне на инвалидни пенсии на лица без такива права.
Статуетката „Икономика на светло” спечели Национална агенция за приходите.

Във втората категория: „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” , от номинираните:
Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите на Република България, бивш изпълнителен директор на Националната агенция за приходите – за цялостен принос в борбата с данъчно-осигурителните нарушения и повишаване на данъчните приходи;
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ – за съвместни дейности и собствени инициативи за ограничаване и превенция на неформалната икономика в дървопреработващата и мебелната промишленост;
Българска национална асоциация „Активни потребители“ – за предотвратяване на сивите практики, свързани с некачественото производство на хранителни продукти, и активното медийно отразяване на свързаните с това проблеми;
Институт за пазарна икономика – За активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.
С приза „Икономика на светло” бе отличен Институт за пазарна икономика.

В категорията „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика” – от номинираните:
Веселин Дремджиев и ТВ предаването „Денят с Веселин Дремджиев” – за задълбочения коментарно-аналитичен подход на предаването и водещия към актуални и важни за прозрачността в реалната икономика теми, процеси, тенденции, събития и личности във вътрешната политика, дипломацията, икономиката, финансовите и фондовите пазари, бизнес развитието, IT технологиите, научните открития;
Николай Лефеджиев – журналист, ТВ Европа – за обективно отразяване на проблемите, свързани с ограничаване и превенция на неформалната икономика;
Стоян Георгиев – журналист, БТВ – за разследвания за корупция, имотни измами, злоупотреби с общински средства и др.;
Телевизия Bloomberg – България, журналист – Ивайло Лаков, предаване „Светът е бизнес“ и „Клуб Investor” – за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми свързани с ограничаване на неформалната икономика.
Статуетката отиде при Телевизия Bloomberg – България и Ивайло Лаков.

Снимки от тържествената церемония може да видите тук.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top