Българо-румънският бизнес форум, подготвен от АИКБ в рамките на посещението на президента Радев в Букурещ, вече дава първи резултати

Със 7 милиарда и 593 милиона лева стокообмен, Румъния е третият най-голям (след Германия и Италия) търговски партньор на България за 2016 г. по данни на НСИ. Румънските туристи водят категорично в класацията за посещения на чужденци в страната ни (близо 1,75 млн. души само през 2016 г. и почти половин милион преднина пред втория), а за българите нашата северна съседка е трета най-предпочитана дестинация за пътувания в чужбина (вижте приложените Топ 10 таблици).

По данни на румънската статистика от м. май 2017 г. в Румъния са регистрирани 2 293 български компании с общо над 154 млн. евро уставен капитал, което нарежда България на 26-то място сред 50-те водещи чуждестранни инвеститори. Приблизително толкова са и фирмите с румънско участие и капитал, работещи у нас.

Тези, и още много други данни и факти за потенциала на икономическото сътрудничество между двете държави, бяха оповестени на проведения днес, 29 юни в Букурещ българо-румънски бизнес форум, подготвен съвместно от Румънската търговско-промишлена палата и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в рамките на официалното посещение на президента Румен Радев.

Във форума участва бизнес делегация, организирана от АИКБ и съставена от членове на всички представителни на национално равнище организации на работодателите. Българо-румънският бизнес форум се проведе в бизнес центъра на Румънската търговско-промишлена палата в Букурещ и бе открит от президента на палатата Михай Дарабан.

Присъстващите имаха честта последователно да чуят приветствията на президента на Румъния Клаус Йоханис и на президента на Република България Румен Радев.

В словото си Клаус Йоханис изтъкна възможностите за сътрудничество между двете страни в областта на туризма, строителството, металургията, автомобилната промишленост. Важни са проектите в областта на културния туризъм и дестинации на трети пазари. Той отбеляза, че деловата среда има нужда от ефикасна законодателна рамка, от мощни институции, стабилни и предвидими закони. Само по този начин може да просперират икономиките на държавите. Диалогът и действията на правителствено равнище, както и днешното мероприятие, са от съществено значение. Стратегията на ЕС за Дунавския регион има за цел икономическо и социално развитие на Дунавския макрорегион, пристанищата, нови мостове. Форумът се провежда на 29 юни – международния ден на Дунав – истинският извор и източник на просперитет за икономиките на България и Румъния, която не разделя страните, а ги свързва.

Президентът Румен Радев сподели виждането на президента на Румъния, че България и Румъния имат обща цел за усъвършенстване и разширяване на енергийната и транспортна инфраструктура, която свързва двете държави и ще работят за изграждането на нови мостове и фериботни връзки през река Дунав, които да насърчат контактите между гражданите и бизнеса, както и за облекчаване на всички бюрократични процедури, които пречат на тези контакти. Президентът Радев подчерта, че ръстът на БВП в България, минималната инфлация, спомагат за създаване на по-добър климат. Президентската институция ще работи за запазване на макроикономическа и финансова стабилност и намаляване на броя на регулациите към бизнеса. Ниските данъчни ставки, предприемането на реформи в професионалното образование и обучение, стимулирането на връзката образование-бизнес са добри условия за бизнеса и г-н Радев призова румънските фирми да инвестират в България.

Председателят на УС на АИКБ Васил Велев в словото си подчерта, че доброто ниво и ръстове на стокообмена и туристопотока между двете страни са потвърдени от статистиката факти. Но потенциалът е много по-голям и двете правителства са длъжници на гражданите и бизнеса от Румъния и България за по-добра инфраструктурна свързаност, Железопътен коридор 4, повече мостове и пътища към тях, защо не и за хидроенергийни комплекси на река Дунав. Двете страни имат често съвпадащи приоритети и проблеми и формирането на партньорства и общи позиции в ЕС е недостатъчно използвана практика. В това отношение предстоящото председателстване на ЕС от България предоставя допълнителна възможност и трябва пълноценно да се използва. АИКБ е предизвикала преразглеждане на европейската дефиниция за МСП и поиска подкрепата на румънската страна, както и подкрепа за преосмисляне на ограниченията за големите горивни инсталации. Председателят на АИКБ отбеляза, че икономиките на двете страни се развиват добре – България е в призовата шестица в ЕС с ръст на БВП от 3,4% за първото тримесечие на 2017 г., но Румъния е шампионът с 5,6% ръст. Очевидно има от какво да се поучим, в т.ч. и за разрешаване на трите задържащи растежа фактора у нас. Като такива бизнесът посочи липсата на човешки ресурси за икономиката, административните прегради и корупцията.

Програмата продължи с представяне на бизнес средата, възможностите за инвестиции и условията за бизнес в Румъния и в България. Първата презентация бе на домакините от InvestRomania. Веднага след тях говори Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. Той подробно разясни облекчените условия за правене на бизнес в България и насърчи румънските компании да предприемат инвестиции в страната.

В рамките на това президентско посещение, Асоциацията на индустриалния капитал в България за първи път пое ангажимент да организира двустранни срещи между представители на български и румънски компании по време на бизнес форума. АИКБ, която през последните 20 години работи за насърчаване на производството, търговията и инвестициите у нас, заложи на оптимизиран и практичен подход при визитата в Румъния. Беше осигурен равен достъп на предприятия от всички сектори и от всички работодателски организации. Предварително бе съгласувано с румънската страна секторно групиране на фирмите-участници от двете бизнес делегации. Така икономическият фокус на срещите беше предпоставка за ползотворни по-нататъшни партньорства в областите: машиностроене, електротехника и отбранителна индустрия, производство и търговия с нехранителни стоки, хранително-вкусова промишленост, инфраструктура и строителство, туризъм, финансови услуги.

В двустранните бизнес разговори участваха представители на 51 български и 54 румънски компании. В резултат на добре обмислената от АИКБ подготовка при организирането на форума редица срещи завършиха с конкретни споразумения за договори и ангажименти между участниците.

Ето накратко първите резултати от приключилото двудневно посещение на президента на Република България Румен Радев и придружаващата го делегация в Румъния, както и от съпътстващия българо-румънски бизнес форум:

  1. Посещението на президента Радев даде стимули и нов тласък на добре развиващите се българо-румънски икономически отношения.
  2. Беше обменен полезен опит както в макроикономически контекст между работодателските организации, така и на микроикономическо равнище.
  3. Установиха се редица нови и се задълбочиха досегашни бизнес партньорства между български и румънски компании.
  4. Президентът Радев и представителите на българския бизнес, участвали във форума, планират последваща среща в София, на която да се набележат решения на най-острите и често възникващи проблеми, които форумът е откроил.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top