Доц. Борислав Великов, член на НС на АИКБ, поиска нов закон за професионалното обучение и образование

Това стана на кръгла маса с Юрки Катайнен, заместник-председател на ЕК.

Кръглата маса се проведе на 21 юли 2017 г. и бе организирана от сдружение „Образование България 2030”, което обединява усилията на повече от 40 организации от публичния, частния и социалния сектор в страната. В дискусията със заместник-председателя на Европейската Комисия по въпросите на заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представители на работодателските организации, представители на бизнеса и др. Всеки от поканените имаше възможност да сподели мнението си по въпроса: „Умения на 21-ви век за икономически растеж – какво можем да постигнем заедно?”.

Пръв в дискусията се включи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той наблегна на необходимостта от по-големи грижи за професионалната подготовка на учителите в страната. След това думата взе представителят на АИКБ, доц. д-р Борислав Великов, член на Националния съвет на АИКБ, бивш народен представител и председател на 39-тото Народно събрание. Г-н Великов поздрави организаторите и заместник-председателя на Европейската Комисия, Юрки Катайнен за тяхната ангажираност с решаването на въпроса за качеството на образованието и усилието да се насърчат най-добрите практики. Той подчерта необходимостта от развитие на политики и инструменти за по-добро професионално образование у нас. Като дългогодишен член на Българския парламент доц. Великов поиска подкрепа от г-н Юрки Катайнен за усилията на правителството и 44-тото Народното събрание на България да приемат нов закон за професионално образование и обучение, в който да бъде регламентирана ролята на бизнеса при подготовката и обучението на младите хора у нас. Този закон би регулирал и засилил ролята на индустрията и работодателските организации при създаването на кадри, подготвени за пазара на труда. Участие в дискусията взе и г-н Бойко Недялков, член на управителния съвет на АИКБ.

Заместник-председателят на Европейската Комисия Юрки Катайнен подкрепи идеята на АИКБ относно приемането на нов закон за професионалното образование и обучение. В допълнение Борислав Великов подчерта, че ако не се отдели нужното внимание на професионалното обучение у нас, нарастването на Брутния вътрешен продукт на страната и качеството на живот на българските граждани няма да се повишават с нужните темпове.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top